Nhảy đến nội dung

Chuyển phát nhanh

Chuyển phát nhanh

hình ảnh mô tả

Chuyển phát nhanh

INTERPLUS đang có hợp đồng với các đơn vị chuyển phát nhanh chuyên nghiệp như DHL, FedEx, TNT. Đây là điều kiện thuận lợi để giúp INTERPLUS cung cấp dịch vụ đầy đủ cho khách hàng với chi phí thấp và chất lượng cao. Chúng tôi hiểu sự tiện lợi, chi phí hợp lý và hiệu quả cao là những gì khách hàng quan tâm.

Dịch vụ CPN của chúng tôi bao gồm:

  • CPN bộ chứng từ
  • CPN hàng hóa
  • Dịch vụ door - to - door
  • Thông quan hàng hóa
  • Bảo hiểm hàng hóa
0908.483.689