Nhảy đến nội dung

Thị phần chè Việt Nam xuất khẩu sang Nga giảm

Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 5 cho Nga, lượng và trị giá nhập khẩu từ Việt Nam đều giảm trong 8 tháng đầu năm 2021, tỷ trọng nhập khẩu chè từ Việt Nam chiếm 8,2%, giảm 2,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu từ Cơ quan Hải quan Nga cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2021 Nga nhập khẩu chè đạt 103,7 nghìn tấn, trị giá 293,54 triệu USD, tăng 2,1% về lượng và tăng 9,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá chè nhập khẩu bình quân đạt 2.831,3 USD/tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Nga nhập khẩu chè nhiều nhất từ thị trường Ấn Độ trong 8 tháng đầu năm 2021, đạt 23,1 nghìn tấn, trị giá 64 triệu USD, giảm 18,8% về lượng, nhưng tăng 1,7% về trị giá do giá tăng mạnh, đạt 2.764,6 USD/tấn, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tiếp theo là thị trường Kenya đạt 20,9 nghìn tấn, trị giá 44,7 triệu USD, tăng 38,3% về lượng và tăng 27,7% về trị giá; Sri Lanka đạt 19,7 nghìn tấn, trị giá đạt 75,6 triệu USD, giảm 0,8% về lượng và giảm 1,6% về trị giá...

Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 5 cho Nga, lượng và trị giá nhập khẩu từ Việt Nam đều giảm trong 8 tháng đầu năm 2021, tỷ trọng nhập khẩu chè từ Việt Nam chiếm 8,2%, giảm 2,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020.

Nga nhập khẩu chủ yếu mặt hàng chè đen và chè xanh trong 8 tháng đầu năm 2021. Trong đó, chè đen là chủng loại nhập khẩu nhiều nhất đạt 94,3 nghìn tấn, trị giá 263,5 triệu USD, tăng 1,5% về lượng và tăng 8% về trị giá, giá chè đen nhập khẩu bình quân đạt 2.793,6 USD/tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam là thị trường cung cấp chè đen lớn thứ 4 cho Nga, tuy nhiên lượng và trị giá nhập khẩu từ Việt Nam giảm mạnh trong 8 tháng đầu năm 2021, mặc dù giá chè đen nhập khẩu bình quân từ Việt Nam đạt 1.738,4 USD/tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu chè đen từ Việt Nam chiếm 8,5% tổng lượng chè đen Nga nhập khẩu, giảm 2,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020.

Tiếp theo là chủng loại chè xanh Nga nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2021, đạt 9,3 nghìn tấn, trị giá đạt 29,7 triệu USD, tăng 8,4% về lượng và tăng 19,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Nga nhập khẩu chè xanh chủ yếu từ thị trường Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2021, lượng chè xanh nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 83,3% tổng lượng chè xanh Nga nhập khẩu. Tiếp theo là các thị trường Sri Lanka, Việt Nam, Indonesia…

Nguồn Internet