Tuyển dụng 2021

INTERPLUS đang hoạt động trong lĩnh vực Forwarder & Logistics

Công việc:

- Hằng ngày, thực hiện thu – chi xuất hóa đơn GTGT, tạm ứng công việc, các khoản phải thu, phải trả.

- Tiếp nhận, kiểm tra, soán xét tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ kế toán.

- Giám sát, quản lý chặt chẽ các khoản nợ của khách hàng, nợ nội bộ để thu hồi đúng hạn. Kịp thời để xuất các giải pháp phòng ngừa nguy cơ nợ khó đòi và xử lý các khoản nợ quá hạn.

- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán cho đối tác, khách hàng, cán bộ công nhân viên đúng quy trình, thủ tục

- Thống kê tổng hợp và giải trình số liệu kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán, quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định và nhập liệu vào phần mềm VACOM

- Thực hiện các việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Thông tin khác:

- Không yêu cầu kinh nghiệm. Chấp nhận sinh viên mới ra trường

- Thời gian làm việc FULL TIME,

- Thời gian hợp đồng: 6 tháng. sau 6 tháng sẽ xét để kí chính thức

- Các thông tin khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Địa chỉ nhận CV:

- email: hr@interplus.vn

- Địa chỉ làm việc: Phòng 802 tòa nhà TM, Lô 28 Lê Hồng Phòng

- Thông tin chi tiết: 090 848 3689

むっつりスケベ文系女子のねっとり追い打ち中出しソープランド 渚みつき javlibrary.pro しゃせいかんり